Behöver du få hjälp av en snickare?

650SEK

Vi hjälper dig!

Vi har ett timpris på 650 kr inkl. moms, innan Rot-avdraget.
En avgift för servicebil tillkommer på 500 kr inkl. moms.

Lägsta debitering 1 timme.

Rotavdrag

$

Renovera badrum eller kök. Bygga om eller bygga till. Lägga tak eller tilläggsisolera. Här är aktuella regler för ROT-avdrag, och tips för att använda det så enkelt, korrekt och effektivt som möjligt.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till ROT-avdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren. Att bygga Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag (eftersom det är ett nybygge).

Du kan få ROT-avdrag för arbetskostnad.
Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till ROT-avdrag.
Rot- och rutavdrag räknas ihop och är sammanlagt max 50 tkr per person och år.
Rotavdraget är en skattereduktion och bygger på hur mycket skatt du betalar in under året och vilka andra avdrag du gör.